Werkdefinitie Beschikkingen

Deze werkdefinitie beschrijft de informatiecategorie ‘Beschikkingen’ (artikel 3.3, tweede lid, onderdeel k en artikel 3.3a, eerste en tweede lid Woo) en geeft aan wat overheidsorganisaties ten minste openbaar moeten maken om aan hun verplichtingen in de Woo te voldoen voor deze categorie. Beschikkingen kun je als integraal document (de volledige beschikking) openbaar maken, of in de vorm van een overzicht met daarin een aantal kenmerken van elke beschikking. De werkdefinitie gaat in op beide opties.