Praktijkvoorbeeld: Jaarverslag BZK Transparant 2023

Werk je aan een open en transparant BZK, dan moet je je zelf ook openstellen. Bovendien zijn we op de helft van het rijksbrede programma Open Overheid 2021-2026. Daarom maakt programma BZK Transparant de balans op. In het jaarverslag van het programma lees je er alles over.

Resultaten in 2023

In 2023 zijn er goede stappen gezet: directies zijn aan de slag gegaan met het op orde brengen van de belangrijkste dossiers. Uit peilingen blijkt dat collega’s een open en transparante overheid belangrijk vinden. BZK stijgt in de volwassenheidsmeting informatiehuishouding, maar deze stijging blijft achter bij onze ambities. Ook worden de afspraken over informatiehuishouding nog niet altijd nageleefd.