Informatiecategorieën en werkdefinities

In de Wet open overheid (Woo) staan 17 informatiecategorieën die bestuursorganen op termijn actief openbaar moeten gaan maken. Van wetten en onderzoeksrapporten tot beschikkingen en klachtoordelen. Op dit moment wordt uitgewerkt wat er concreet onder deze categorieën valt.

Het BZK-Programma Open Overheid en het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) werken de werkdefinities, de wijze van openbaarmaking en eventuele hulpmiddelen bij openbaarmaking per categorie uit. Dit doen zij in werkgroepen van experts uit diverse organisaties die met die categorie te maken hebben. Vervolgens kan iedereen in een informele consultatieronde reageren op deze concept-werkdefinities en -hulpmiddelen. Nadat op- en aanmerkingen uit de consultatieronde verwerkt zijn, kunnen de werkdefinities, de wijze van openbaarmaking en de hulpmiddelen gebruikt worden in de praktijk.

Meedenken over werkdefinities

Wil je meedenken over de werkdefinities, wijze van openbaar maken en de hulpmiddelen voor de informatiecategorieën? Kom dan naar de KIA-groep Informatiecategorieën Woo: Informatiecategorieën Woo · KIA (pleio.nl). Hier kun je feedback geven op een conceptversie. De conceptversie en de opmerkingen blijven online staan, zodat je achteraf terug kunt zien hoe de vastgestelde versie tot stand is gekomen.

Veelgestelde vragen over informatiecategorieën

De meest gestelde vragen over actieve openbaarmaking en de informatiecategorieën zijn op een rij gezet. De vragen worden regelmatig bijgewerkt.

Werkdefinities en hulpmiddelen

Nadat de werkdefinitie voor een categorie is vastgesteld, volgt een fase van ervaring opdoen. Gebruik de werkdefinitie, de wijze van openbaarmaking en de hulpmiddelen bij het openbaar maken van de betreffende informatiecategorie, en doe zo ervaring op voordat de verplichting in werking treedt. Op die manier kunnen de werkdefinitie en wijze van openbaarmaking zo nodig nog aangepast worden op basis van ervaringen van organisaties, voordat de verplichting in werking treedt. Om vragen en ervaringen door te geven, organiseren BZK/PLOOI, KOOP en RDDI regelmatig digitale inloopspreekuren.