Werkdefinitie Woo-informatiecategorie ‘Bereikbaarheidsgegevens’

Deze werkdefinitie beschrijft de informatiecategorie ‘Bereikbaarheidsgegevens’ in de Wet open overheid (artikel 3.3 1e Woo) en geeft aan wat overheidsorganisaties ten minste openbaar moeten maken, en op welke wijze, om aan hun verplichtingen in de Woo te voldoen voor deze categorie. Gebruik de werkdefinitie om de openbaarmaking van deze categorie binnen de eigen organisatie in te regelen. Mogelijk wordt de werkdefinitie nog aangepast op basis van praktijkervaringen. Op termijn wordt actieve openbaarmaking van deze categorie, zoals gedefinieerd in de uiteindelijke werkdefinitie, verplicht gesteld. 

Update 19-06-2024, versie 1.2: De werkdefinitie van de informatiecategorie ‘Bereikbaarheidsgegevens’ is op één punt aangepast na feedback van bestuursorganen in de fase van ervaring opdoen. In plaats van enkel een e-mailadres is ook een link naar een contactformulier toegestaan als minimaal openbaar te maken bereikbaarheidsgegeven. Dit is aangepast in de handreiking en in de werkdefinitie. Ook staat het in de conceptversie van de ministeriële regeling, die op 18 juni in internetconsultatie is gebracht. Verder zijn enkele verschillen gecorrigeerd tussen de namen van de invulvelden die in de handreiking en werkdefinitie gehanteerd worden en de namen in de Woo-index.