Werkdefinitie Woo-informatiecategorie ‘Woo-verzoeken en -besluiten’

Deze werkdefinitie beschrijft de informatiecategorie ‘Woo-verzoeken en -besluiten’ in de Wet open overheid (artikel 3.3 2i Woo) en geeft aan wat overheidsorganisaties ten minste openbaar moeten maken om aan hun verplichtingen in de Woo te voldoen voor deze categorie. Voor deze categorie heeft de werkdefinitie de vorm van een tabel, die aangeeft wat je openbaar maakt in verschillende situaties die zich voor kunnen doen bij het behandelen van een Woo-verzoek.

Het document met definitie in het kort en aanvullende informatie geeft een beknopt overzicht van relevante informatie voor deze categorie, zoals de relatie met andere informatiecategorieën en wetgeving.

Gebruik de werkdefinitie om de openbaarmaking van deze categorie binnen de eigen organisatie in te regelen. Mogelijk wordt de werkdefinitie nog aangepast op basis van praktijkervaringen. Op termijn wordt actieve openbaarmaking van deze categorie, zoals gedefinieerd in de uiteindelijke werkdefinitie, verplicht gesteld.