Beslishulp convenanten

Op 4 oktober 2023 heeft de Stuurgroep PLOOI de werkdefinitie van de informatiecategorie Convenanten vastgesteld. Over deze categorie bleek veel onduidelijkheid: wat valt er nu precies onder, wat moet je openbaar maken? Om organisaties hierbij te helpen heeft de werkdefinitie van deze categorie de vorm van een beslishulp. 

Dit is een hulpmiddel met extra toelichting en voorbeelden bij de verschillende kenmerken van een convenant. Gebruik dit om te bepalen of een document een convenant is volgens de Woo, en dus op termijn verplicht actief openbaar gemaakt moet worden.