Werkdefinitie agenda's en besluitenlijsten bestuurscolleges

Deze werkdefinitie concretiseert de informatiecategorie ‘Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges’ uit de Wet open overheid (artikel 3.3 2d Woo). De werkdefinitie geeft aan wat overheidsorganisaties ten minste openbaar moeten maken om aan hun verplichtingen in de Woo te voldoen voor deze categorie. 

Gebruik de werkdefinitie om de openbaarmaking van deze categorie binnen de eigen organisatie in te regelen. Mogelijk wordt de werkdefinitie nog aangepast op basis van praktijkervaringen. Op termijn wordt actieve openbaarmaking van deze categorie verplicht gesteld per Koninklijk Besluit, met een nadere concretisering van de categorie in een ministeriële regeling. De werkdefinitie dient als input voor de ministeriële regeling.