Beslishulp onderzoeksrapporten

Op 10 januari 2024 is de werkdefinitie van de informatiecategorie Onderzoeksrapporten (artikel 3.3, 2j in de Woo) vastgesteld in de stuurgroep PLOOI. Over de afbakening van deze categorie leven veel vragen: welke onderzoeksrapporten worden op termijn verplicht om actief openbaar te maken? Om organisaties hierbij te helpen heeft de werkdefinitie van deze categorie de vorm van een beslishulp. 

Dit is een hulpmiddel met extra toelichting en voorbeelden bij de verschillende kenmerken van de Woo-informatiecategorie Onderzoeksrapporten. Gebruik dit om te bepalen of een document valt binnen deze categorie, en dus op termijn verplicht actief openbaar gemaakt moet worden.