Handreiking Organisatie en werkwijze en Bereikbaarheidsgegevens

De werkdefinities van de informatiecategorieën Organisatie en werkwijze (categorie 1d) en Bereikbaarheidsgegevens (1e) zijn op 17 juli 2023 vastgesteld in de stuurgroep PLOOI. Beide categorieën zullen na verplichtstelling via het Register van Overheidsorganisaties (ROO) openbaar gemaakt worden. 

Update 19-06-2024, versie 1.2: de werkdefinitie van de informatiecategorie ‘Bereikbaarheidsgegevens’ is op één punt aangepast na feedback van bestuursorganen in de fase van ervaring opdoen. In plaats van enkel een e-mailadres is ook een link naar een contactformulier toegestaan als minimaal openbaar te maken bereikbaarheidsgegeven. Dit is aangepast in de handreiking en in de werkdefinitie. Ook staat het in de conceptversie van de ministeriële regeling, die op 18 juni in internetconsultatie is gebracht. Verder zijn enkele verschillen gecorrigeerd tussen de namen van de invulvelden die in de handreiking en werkdefinitie gehanteerd worden en de namen in de Woo-index.