Procesplaat actieve openbaarmaking informatiecategorie: Woo-verzoeken en -besluiten

Deze procesplaat is een hulpmiddel bij het integreren van actieve openbaarmaking in het behandelproces van Woo-verzoeken. De procesplaat laat zien wat je actief openbaar maakt in welke situatie, en in welke stap van het proces. Gebruik dit hulpmiddel bij het openbaar maken van Woo-verzoeken en -besluiten (de informatiecategorie in artikel 3.3 2i van de Woo).