Wijze van openbaar maken Woo-informatiecategorie ‘Convenanten’

Dit document bevat een aantal aanvullende afspraken en aanbevelingen voor het openbaar maken van de informatiecategorie ‘Convenanten’ (artikel 3.3 2f in de Wet open overheid). Bijvoorbeeld afspraken over wie van de ondertekenende partijen het convenant publiceert, waar het convenant gepubliceerd moet worden en hoe we omgaan met bijlagen.

Gebruik deze afspraken en aanbevelingen om de openbaarmaking van deze categorie binnen de eigen organisatie in te regelen. Mogelijk wordt het document nog aangepast op basis van praktijkervaringen. Op termijn wordt actieve openbaarmaking van deze categorie, volgens de afspraken in dit document, verplicht gesteld.