Werkdefinitie Woo-informatiecategorie 'Klachtoordelen'

Deze werkdefinitie beschrijft de informatiecategorie ‘Klachtoordelen’ (artikel 3.3 tweede lid onderdeel l en artikel 3.3a, derde lid Woo) en geeft aan wat overheidsorganisaties ten minste openbaar moeten maken om aan hun verplichtingen in de Woo te voldoen voor deze categorie. Voor de categorie Klachtoordelen kun je de volledige klachtoordelen openbaar maken, of een overzicht met daarin een aantal onderdelen van elk klachtoordeel. De werkdefinitie gaat in op beide opties.

Gebruik de werkdefinitie om de openbaarmaking van deze categorie binnen de eigen organisatie in te regelen. Mogelijk wordt de werkdefinitie nog aangepast op basis van praktijkervaringen. Op termijn wordt actieve openbaarmaking van deze categorie, zoals gedefinieerd in de uiteindelijke werkdefinitie, verplicht gesteld.