Korte definitie en aanvullende informatie Woo-informatiecategorie Convenanten

Dit document bevat de verkorte werkdefinitie van de informatiecategorie Convenanten, artikel 3.3 2f in de Wet open overheid (Woo). De werkdefinitie geeft aan wat organisaties ten minste openbaar moeten maken binnen deze categorie, om aan de verplichting in de Woo te voldoen. Deze werkdefinitie is eerder vastgesteld in de stuurgroep PLOOI in de vorm van de Beslishulp convenanten. De Beslishulp licht de werkdefinitie verder toe met een uitleg van de gebruikte termen en met voorbeelden ter illustratie.