DUTO-raamwerk

Wanneer je het raamwerk consequent toepast, is overheidsinformatie vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig. Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie dus – kortweg DUTO. Voor iedereen die daar recht op heeft en voor zo lang als noodzakelijk is. Het DUTO-raamwerk is een praktisch hulpmiddel om nog beter de passende maatregelen te bepalen waarmee je overheidsinformatie duurzaam toegankelijk kunt maken. En zo archiveren by design in de praktijk te brengen.

Het DUTO-raamwerk is van toepassing in alle gevallen waar een overheidsorganisatie omgaat met overheidsinformatie. Denk dan aan het registreren, vernietigen, migreren, bewaren of ter beschikking stellen van overheidsinformatie. Het DUTO-raamwerk is een instrument voor concrete, passende maatregelen voor het beheer van overheidsinformatie. Meestal wordt het DUTO-raamwerk toegepast by design, dus bij het ontwerpen van een informatiesysteem. Maar het DUTO-raamwerk kan ook toegepast worden om bestaande informatiesystemen te toetsen of aan te passen. Daarnaast ondersteunen de eerste twee modules strategische besluitvorming rondom duurzame toegankelijkheid. Deze modules leggen het verband tussen passende maatregelen en het verwezenlijken van de lange-termijndoelen van een organisatie.

Bekijk de modules van het DUTO-raamwerk op NationaalArchief.nl