Gedragsregeling voor de digitale werkomgeving

Deze gedragsregeling gaat vooral over digitale informatie en informatiesystemen. Het gaat daarbij om het werken met informatie zodat die volledig, actueel en vindbaar is. En het gaat ook om een veilige en privacy verantwoorde manier van werken. Digitaal werken raakt aan het werken met papieren informatie en fysieke beveiliging. Die onderwerpen komen beperkt aan bod.

Deze gedragsregeling geldt niet alleen voor Rijks- en Defensieambtenaren maar voor alle leidinggevenden en medewerkers die voor de Rijksoverheid werkzaamheden uitvoert en daarbij gebruik maakt van de digitale werkom geving van de Rijksoverheid. Dit zijn de eigen medewerkers en ook uitzendkrachten en andere externen, medewerkers van zakelijke partners, stagiaires, trainees en vrijwilligers. Deze groep wordt verder aangeduid met (rijks)medewerkers.