Meting informatiehuishouding 2021

In deze publicatie vind je meer informatie over de meting uit 2021. Bijvoorbeeld de aanleiding, het doel, de vragenlijst en veelgestelde vragen. Dit is de nulmeting van de informatiehuishouding van rijksorganisaties voor het actieplan Open op Orde.