1-metingen informatiehuishouding 2022

Op deze pagina staan de 1-metingen informatiehuishouding 2022 van rijksorganisaties. Deelnemers aan het programma Open Overheid/Spoor Informatiehuishouding Rijk (voorheen programma Open op Orde) voeren jaarlijks een zelfevaluatie uit om de status van hun eigen informatiehuishouding te beoordelen. Op die manier monitoren we het algemene volwassenheidsniveau van de informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid.

Zelfevaluatie

Om zo open en transparant mogelijk te zijn als overheid, meten we elk jaar wat goed gaat en wat beter kan. Organisaties doen hiervoor een zelfevaluatie en beoordelen het volwassenheidsniveau van de informatiehuishouding. Dit doen ze volgens de vier actielijnen van het Spoor Informatiehuishouding: professionals, volume en aard van informatie, informatiesystemen en bestuur en naleving. Per actielijn wordt het volwassenheidsniveau gemeten. Lees meer over de volwassenheidsniveaus

In 2021 zijn de 0-metingen uitgevoerd, gevolgd door de 1-metingen in 2022. Begin 2024 zijn de 2-metingen uitgevoerd.

1-metingen informatiehuishouding

Bekijk de 1-meting informatiehuishouding van: