Jaarlijks evalueren

Om zo open en transparant mogelijk te zijn als overheid, meten we elk jaar wat goed gaat en wat beter kan. Als rijksorganisatie doe je hiervoor een zelfevaluatie waarmee je kijkt hoe de informatiehuishouding ervoor staat. Elke organisatie geeft aan hoever ze zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld in hoeverre de organisatie weet waar de risico’s en zwakke punten zitten in de informatiehuishouding, of er afspraken zijn over informatiebeheer met samenwerkingspartners, of informatiesystemen aan de eisen voldoen, en of medewerkers worden opgeleid op het gebied van informatiehuishouding.

Elke rijksorganisatie evalueert eigen informatiehuishouding

Sinds 2021 vullen alle rijksorganisaties jaarlijks een vragenlijst in om te kijken hoever zij zijn met het verbeteren van hun informatiehuishouding. Uiterlijk in juli van elk jaar zetten we de vragenlijst in de groep Open op Orde op het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA). Je kunt je voor KIA registreren of inloggen met je Pleio-account. In september van elk jaar komt er een invulhulp beschikbaar. Elke organisatie vult de vragenlijst in tussen augustus en november, en stuurt deze begin december op naar openoporde@rijksoverheid.nl.

Instrumenten, diensten en documenten over jaarlijks evalueren

Hulp nodig?

Heb je vragen of opmerkingen over jaarlijks evalueren? Of over instrumenten en diensten op deze pagina? Neem contact met ons op.