Analyse jaarrapportages en volwassenheidsmetingen informatiehuishouding 2023

In deze publicatie vind je een analyse van de zelfevaluaties van de informatiehuishouding die alle ministeries en rijksorganisaties over 2023 hebben uitgevoerd. Er wordt gekeken wat goed gaat en welke zaken nog verbeterd kunnen worden. Ook wordt ingegaan op de jaarrapportages en lees je wat de vervolgstappen zijn op korte termijn.