Handreiking 'Open by design - schriftelijke oordelen in klachtenprocedures'

De handreiking Open by design – schriftelijke oordelen in klachtenprocedures beschrijft onder andere de verschillende stappen bij het afhandelen van klachten. 'Schriftelijke oordelen in klachtenprocedures' is één van de zeventien verplichte informatiecategorieën.