Doelgroepenonderzoek informatiehuishouding

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is zowel verantwoordelijk voor het HRM beleid als voor de informatiehuishouding van de allergrootste werkgever van Nederland. De Rijksoverheid telt ruim 120 000 medewerkers waarvan ca. 9 000 ICT’ers.

Om effectief te kunnen werven onder informatica en informatiekundestudenten heeft het ministerie Dialogic gevraagd om een vragenlijst onder informatiekunde studenten uit te zetten. Dit onderzoek geeft  inzicht in wat deze studenten belangrijk vinden in hun werk, en wat hun beeld is van (werken bij) de Rijksoverheid.