Woo-invoeringstoets

BZK | Met de Woo-invoeringstoets heeft extern onderzoeksbureau SEO de knelpunten en best practices die gebruikers en uitvoerders van de Woo ondervinden geïnventariseerd.

Een invoeringstoets is een nieuw evaluatie-instrument ten behoeve van kwaliteitsverbetering rondom nieuwe regelgeving en deze is recent uitgevoerd ten aanzien van de Wet open overheid (Woo). Een extern onderzoeksbureau, SEO Economisch Onderzoek, heeft het onderzoek uitgevoerd onder begeleiding van een breed samengestelde begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van zowel gebruikers als van bestuursorganen.

Het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) en de Regeringscommissaris Informatiehuishouding worden gevraagd om te reflecteren op de uitkomsten en aanbevelingen van de Woo-invoeringstoets en te komen met een advies om de knelpunten rondom openbaarmaking op verzoek te verbeteren. Deze adviezen worden uiterlijk verwacht in het eerste kwartaal van 2024. Op basis van de uitkomsten van de Woo-invoeringstoets en de ontvangen adviezen zal een kabinetsreactie volgen om de uitvoering en uitvoerbaarheid van de Woo te verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek dat het ACOI heeft laten uitvoeren onder journalisten over de toegang tot overheidsinformatie zullen hierbij betrokken worden. Deze kabinetsreactie volgt in de eerste helft van 2024.