Amsterdam wil 80 procent Woo-verzoeken binnen termijn afhandelen

De gemeente Amsterdam wil voor het einde van dit jaar tachtig procent van de Woo-verzoeken binnen de wettelijke termijn afhandelen. Daarnaast heeft de gemeente een langetermijnstrategie geformuleerd waarbij de informatiehuishouding eind 2026 op orde moet zijn. Om hier meer over te horen bracht programma Open Overheid in oktober een werkbezoek aan de gemeente.

Openbaarheidscentrum Amsterdam
Beeld: ©Gemeente Amsterdam

Amsterdam benadrukt dat alleen wettelijk verplichte informatie op een website plaatsen niet voldoende is. Er moet een dialoog zijn met gebruikers en informatie moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom ontwikkelt de gemeente het Openbaarheidscentrum Amsterdam. Dit is ook een actiepunt in het nieuwe Actieplan Open Overheid 2023-2027.

Hulp bij zoeken, vinden en gebruiken van informatie

In het Openbaarheidscentrum kan iedereen met een informatievraag terecht. Je wordt er geholpen bij het zoeken, vinden en gebruiken van informatie: zowel digitaal als fysiek. Daarnaast is het Openbaarheidscentrum de plek voor dialoog over de open overheid, kennisontwikkeling en kennisdeling en de plek waar gemeente Amsterdam tegenspraak organiseert.

Onderdeel van het openbaarheidscentrum is het online publicatiekanaal open.amsterdam. Hier worden afgeronde Woo-verzoeken gepubliceerd, vind je informatie en  de context over de Woo-categorieën en staan interessante onderwerpen uitgelicht die spelen in de gemeente, zoals bijvoorbeeld erfpacht en preventief fouilleren. Doorontwikkeling van open.amsterdam is ook onderdeel van de opgave van het openbaarheidscentrum.

Meer contact met verzoeker

Om tachtig procent van de Woo-verzoeken binnen de wettelijke termijn af te handelen zet de gemeente vooral in op het contact met de verzoeker. Onder andere meer capaciteit moet hiervoor zorgen. Ook kennisdeling, ICT-oplossingen, Woo-juristen van buiten moeten helpen het doel te halen.

Over de werkbezoeken

Het programma Open Overheid organiseert sinds enkele maanden werkbezoeken. Het doel van deze bijeenkomsten is om nieuwe inzichten op te doen en te leren van anderen in onze gezamenlijke missie om tot een open overheid te komen.