Spoor Informatiehuishouding, actielijn 2: Volume en aard van informatie

Volume en aard van informatie

Overheidsorganisaties hebben geen plicht om al hun documenten te bewaren. Onze manier van werken en gebruik van IT-applicaties bepalen wat wij als rijksoverheidsorganisaties vastleggen. De Rijksoverheid wil dat werkprocessen van organisaties meer op elkaar gaan lijken, waardoor duidelijker kan worden gemaakt welke informatie moet worden opgeslagen en welke gegevens medewerkers moeten verwijderen.

Visie: Het is duidelijk welke informatie bewaard moet blijven en duurzaam toegankelijk moet zijn en voor hoe lang. Dit geldt zowel voor traditionele tekstdocumenten als andere vormen van digitale informatie, en de bijbehorende procesinformatie (zoals aantekeningen en handtekeningen). Er zijn instrumenten beschikbaar om onderzoek te doen in grote hoeveelheden informatie. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd zodat tijdig duidelijk is welke maatregelen nodig zijn om informatie toegankelijk te houden.