Spoor Openbaarmaking, actielijn 1: Actieve openbaarmaking beslisnota’s