11 januari Open Donderdag: Actieplan Open Overheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij te betreden. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Op donderdag 11 januari vindt de eerste Open Donderdag van het nieuwe jaar plaats. Daar wordt de nieuwe landelijke kennisagenda participatie gepresenteerd. Deze kennisagenda is onderdeel van het Actieplan Open Overheid 2023-2027, namelijk van het actiepunt professionalisering van participatie van het ministerie van IenW (Kennisknooppunt Participatie).

Kennisagenda participatie en het Actieplan Open Overheid

De kennisagenda 2024 inventariseert actuele kennis en onderzoeksonderwerpen op het gebied van participatie. Met deze agenda wil het Kennisknooppunt Participatiew praktisch onderzoek stimuleren én de praktijk en wetenschap sterker met elkaar verbinden. De kennisagenda is één van de acties uit het Actieplan Open Overheid 2023-2027

Wat vooraf ging

De eerste landelijke kennisagenda participatie werd in 2021 gepubliceerd. Sindsdien heeft de ontwikkeling van participatiekennis en -ervaring niet stilgelegen. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten over het samenwerken tussen de overheid en bewoners. Ook zijn nieuwe onderwerpen en thema’s geformuleerd door in gesprek te gaan met verschillende onderzoeksorganisaties, kennisinstellingen en praktijkprofessionals in gesprek te gaan over de actuele ontwikkelingen in het vakgebied participatie. Dit heeft geleid tot de kennisagenda 2024. Met deze kennisagenda wil het netwerk van praktijkprofessionals en onderzoekers bijdragen tot een betere samenwerking tussen overheden en burgers.

De vraag vanuit de praktijk en vanuit onderzoekers naar informatie en kennis rondom het ontwerpen, uitvoeren, begeleiden en evalueren van participatieprocessen neemt toe. Het Kennisknooppunt Participatie komt tegemoet aan deze behoefte door bestaande kennis en ervaring toegankelijk te maken en te delen en door ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden te stimuleren. Hiermee stimuleert het kennisknooppunt Participatie de ontwikkeling van het vakgebied participatie en geeft zij inhoudelijk en strategisch richting aan deze ontwikkeling.

Het kennisknooppunt Participatie is een initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Programma 11 januari 2024

17:00 - 18:30 uur: Open Donderdag netwerkborrel
17:15 - 17:45 uur: Sprekers Felix Wolf en Tom Schuurmans

Open Donderdag

Elke even week is er op donderdag een Open Donderdag netwerkborrel. Ben jij als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Het doel is om verschillende professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. 

Lees meer op de website van het Nationaal Archief.

Praat ook online mee via KIA!

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.