Uitkomsten tweede informele consultatieronde informatiecategorieën

De terugkoppeling op de reacties uit de tweede informele consultatieronde staat online! Deze ronde heeft 25 reacties opgeleverd. De in totaal 78 vragen en opmerkingen zijn meegenomen in de verdere uitwerking van de definities en de hulpmiddelen. Een overzicht van de vragen en opmerkingen per categorie, plus wat we daar verder mee gedaan hebben, vind je in de KIA-groep Informatiecategorieën Woo.

In de informele consultatierondes vragen we feedback op concept-werkdefinities en hulpmiddelen voor de 17 verplicht actief te maken informatiecategorieën in de Wet open overheid (Woo). De tweede ronde vond plaats tussen 20 september en 18 oktober 2023. In deze ronde vroegen we om feedback op conceptdefinities van de informatiecategorieën:

En hulpmiddelen voor informatiecategorieën

Veel dank aan iedereen die gereageerd heeft en daarmee geholpen heeft bij het verbeteren van deze werkdefinities en hulpmiddelen!

Op dit moment vindt de derde informele consultatieronde plaats. Wil je meedenken over de werkdefinitie van de informatiecategorie klachtoordelen of over de wijze van openbaarmaking van convenanten? Denk mee op KIA! Reageren kan tot en met 8 december.