Overheids­organisaties: aan de slag!

Openbaarmaking van overheidsdocumenten is meer dan techniek, het is ook een kwestie van cultuur binnen de overheid. Organisaties moeten hun informatiehuishouding op orde hebben om vanaf het begin hun stukken volgens de vereisten van de Wet open overheid (Woo) openbaar te kunnen maken. Informatiehuishouding is het middel, openbaarmaking het doel. RDDI-projectleider Openbaarmaking en Informatiehuishouding Peter Bont, Carina Jacobi van het programma Open Overheid en Rogier van Houts van KOOP vertellen daarover in Od magazine.

Carina Jacobi en Peter de Bont

Peter de Bont: ‘Ik zeg vooral tegen iedereen: ga oefenen en wacht niet tot de verplichting tot openbaarmaking ingaat. Alleen door aan het werk te gaan merk je tijdig waar je tegenaan loopt, hoe je het moet organiseren, wat je nodig hebt aan hulpmiddelen daarvoor en hoe je medewerkers zover krijgt dat ze het daadwerkelijk gaan en blijven doen.’

Lees het artikel in OD Magazine