Matglas: onderzoek naar invoering Woo

Open State Foundation en het Instituut Maatschappelijke Innovatie deden onderzoek naar de invoering van de Wet open overheid (Woo). Donderdag 9 maart overhandigden zij het rapport aan Lucas Lombaers, programmadirecteur van het programma Open Overheid, tijdens Open Donderdag bij het Nationaal Archief.

Skyline Den Haag
Beeld: ©Bert Kijzers / Mediatheek Rijksoverheid

Overheden investeerden de afgelopen tijd veel energie in de Woo, maar de afhandeling van Woo-verzoeken gaat nog steeds te langzaam. Actieve openbaarmaking van stukken komt nog niet genoeg van de grond en centrale regie ontbreekt. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek.

Het onderzoek benoemt ook positieve punten. Zo is het ministerie van OCW relatief snel met de afhandeling van verzoeken. Waar andere ministeries gemiddeld 162 dagen nodig hebben om een verzoek af te handelen, lukt het OCW binnen gemiddeld 70 dagen. En ook op het gebied van actieve openbaarmaking zijn er successen geboekt, zoals de openbaarmaking van achtergronddocumenten uit het DG-Overleg Stikstof en van de vergaderstukken van de Raad van Bestuur van het UWV.

Bekijk het rapport Matglas voor alle resultaten en aanbevelingen.

Lucas Lombaers: "Net als de onderzoekers ben ik uiteraard doordrongen van het belang om Woo-verzoeken sneller af te handelen. Burgers, journalisten, wetenschappers en Kamerleden hebben recht op informatie van de overheid. Ze hebben het recht om te weten hoe beslissingen tot stand zijn gekomen. Dat is van wezenlijk belang voor onze democratie. Wat ik jammer vind is dat het rapport geen uitspraken doet over de mate waarin we in Nederland informatie openbaar maken. Er worden vaak vergelijkingen getroffen met Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk; die landen zouden het beter doen. Maar zij kennen regelingen die de omvang en reikwijdte van een verzoek beperken en Zweden maakt bijvoorbeeld veel minder informatie actief openbaar dan Nederland. Dat neemt niet weg dat de noodzaak om aan de termijnen te voldoen blijft. We moeten nog flink aan de slag voordat we daaraan kunnen voldoen.”

Versnellen

Het programma Open Overheid werkt aan verschillende maatregelen om het afhandelen van Woo-verzoeken te versnellen. Zoals het gebruik van slimme software en Woo-pilots. Meer hierover lees je in het bericht ‘Extra stappen om Woo-verzoeken sneller af te handelen’.