Extra stappen om Woo-verzoeken sneller af te handelen

Ieder jaar krijgen ministeries tientallen tot honderden Woo-verzoeken. Het lukt niet altijd om deze verzoeken binnen de wettelijke termijnen af te handelen. De Rijksoverheid wil open en transparant zijn, de Wet open overheid (Woo) is daar een belangrijk onderdeel van.

Vrouw achter laptop met zonsondergang op achtergrond
Beeld: ©Aad Meijer / Mediatheek Rijksoverheid

Met een Woo-verzoek kan informatie opgevraagd worden, bijvoorbeeld over hoe een nieuw besluit tot stand is gekomen. Ministeries moeten de informatie binnen 4 weken verwerken en een besluit nemen. Is het een groot of ingewikkeld verzoek, dan krijgen ministeries 6 weken de tijd. Vaak lukt het niet een verzoek binnen deze termijnen af te handelen.

Daarom wordt de informatiehuishouding Rijksbreed verbeterd en werken steeds meer ministeries met slimme software, zoals zoek- en vindsoftware en laksoftware. Om de afhandeling verder te versnellen worden dit jaar extra stappen genomen.

Versnellen

De volgende stappen moeten onder andere meer inzicht geven in hoe de afhandeling van Woo-verzoeken versneld kan worden.

1. Woo-pilots
BZK, EZK/LNV, FIN en SZW zijn dit jaar gestart met Woo-pilots. Ze werken daarin samen met Doc-Direkt, het Nationaal Archief, het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) en het Programma Open Overheid. De pilots experimenteren met maatregelen die kunnen helpen om de afhandeling van een Woo-verzoek te versnellen. De Regeringscommissaris Informatiehuishouding ondersteunt de pilots met vier I-trainees.

2. Vliegende Woo Enquête-team
In 2022 is het Vliegende Woo Enquête-team (VWE-team) gestart. Een dienst van Doc-Direkt.  Dit team werkt aan concrete opdrachten waarin het verkent, analyseert en adviseert over het Woo-proces, actieve openbaarmaking of het parlementaire enquête-proces. Vorig jaar hebben zij opdrachten gedaan voor:

  • BZK: Opdrachten voor actieve openbaarmaking
  • RIVM: Onderzoek naar mate van voorbereid zijn op Parlementaire Enquête Corona (PECO)
  • SZW: Verbetering Woo-proces (in afrondende fase)

Ook dit jaar werkt het team aan verschillende opdrachten voor onder andere EZK/LNV en BZK.

3. Jaarlijkse rapportage
Vanaf dit jaar is de afhandeling van Woo-verzoeken onderdeel van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR). Deze rapportage moet bijdragen aan de monitoring en sturing op de afhandeling van Woo-verzoeken. De JBR wordt in mei naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verbetering informatiehuishouding

Daarnaast wordt Rijksbreed doorgewerkt aan een betere informatiehuishouding. Want goed geordende informatie wordt sneller gevonden, waardoor burgers en journalisten eerder antwoord krijgen op hun Woo-verzoek. Later dit jaar volgt het Meerjarenplan over informatiehuishouding en openbaarmaking, waarin het actieplan Open op Orde wordt geactualiseerd.

Naar verwachting komt het Kabinet in april met een reactie op het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over het beheren en bewaren chatberichten. Want ook chatberichten moeten goed vindbaar zijn als daar in een verzoek om wordt gevraagd.

Invoeringstoets

Tot slot wordt er dit jaar een invoeringstoets op de Wet open overheid uitgevoerd. De invoeringstoets is een nieuw evaluatie-instrument waarmee eventuele knelpunten van nieuwe wetgeving snel duidelijk worden. Niet alleen in de uitvoering, maar ook bij iedereen die met een Woo-verzoek informatie opvraagt en dus gebruik maakt van de wet. Ook het in kaart brengen van good practices maakt onderdeel uit van deze invoeringstoets. De uitkomsten van deze invoeringstoets kunnen mogelijk gebruikt worden voor aanvullende maatregelen om de afhandeling van Woo-verzoeken te versnellen.