Eerste werkdefinities informatiecategorieën Woo vastgesteld

De Stuurgroep PLOOI heeft op 17 juli jl. de eerste werkdefinities vastgesteld van vier van de informatiecategorieën die onder de Wet open overheid (Woo) verplicht zijn. Uitwerking van deze definities is de eerste stap op weg naar die verplichting.

In de Woo staan 17 informatiecategorieën die organisaties openbaar moeten maken. Deze verplichting wordt de komende jaren gefaseerd ingevoerd. De werkdefinitie omvat een concrete, praktijkgerichte definitie die duidelijk maakt wat er tenminste openbaar gemaakt moet worden, door alle organisaties die onder de Woo vallen en over de betreffende categorie beschikken.

Het gaat om de werkdefinities voor de volgende vier informatiecategorieën:

  1. Bereikbaarheidsgegevens 
  2. Organisatie en werkwijze 
  3. Vergaderstukken decentrale overheden
  4. Woo-verzoeken en -besluiten 

Oproep aan organisaties

Gebruik deze werkdefinities wanneer je deze informatiecategorieën vanuit jouw organisatie actief openbaar maakt. Vanaf september komt hierbij ondersteuning beschikbaar van het Programma Open Overheid en het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). Ook komen er nog aanvullende hulpmiddelen beschikbaar. Meer informatie hierover volgt binnenkort op deze site.

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen door je aan te melden voor de nieuwsbrief. De eerste nieuwsbrief zal na de zomer zal verschijnen.