Kennisagenda Participatie 2024 gepresenteerd tijdens Open Donderdag

Tijdens de Open Donderdag van 11 januari presenteerde het Kennisknooppunt Participatie de nieuwe landelijke Kennisagenda Participatie 2024. Programmamanagers Felix Wolf en Tom Schuurmans vertelden over de ontwikkeling van de agenda en hoe zij tot nieuwe inzichten zijn gekomen door in gesprek te gaan met burgers, onderzoeksorganisaties, kennisinstellingen en praktijkprofessionals.

Open Donderdag
Programmamanagers Felix Wolf en Tom Schuurmans presenteren de Kennisagenda Participatie 2024 tijdens de Open Donderdag in het Nationaal Archief.

ANWB voor participatie

Deze inzichten willen ze graag delen om zo tot een betere samenwerking te komen tussen burger en overheid. “We willen eigenlijk de ANWB voor participatie binnen de rijksoverheid vormen”, zegt Schuurmans. Op die wijze draagt het Kennisknooppunt bij aan de doelstelling van het Actieplan Open Overheid om een open en responsieve houding van de overheid richting de samenleving te bevorderen. 

Praktijk en wetenschap verbinden

De kennisagenda is in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen,  de Erasmus Universiteit Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geschreven. Het is één van de acties uit het Actieplan Open Overheid 2023-2027 en een initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met deze agenda willen de partijen nieuw praktisch onderzoek naar participatie stimuleren én de praktijk en wetenschap met elkaar verbinden.

Ben je net als de aanwezigen nieuwsgierig geworden en wil je meedoen? Via Kennisknooppuntparticipatie.nl vind je meer informatie over het Kennisknooppunt en blijf je op de hoogte van al het nieuws.

De kennispagina kun je op deze pagina downloaden.