Actieplan Open Overheid: breed op inhoud én aan deelnemers

De implementatie van het vijfde Actieplan Open Overheid van Nederland krijgt sinds de zomer vorig jaar vorm. Dit actieplan heeft voor het eerst een langere looptijd: vier jaar. En dat biedt veel voordelen. Een ander opvallend punt aan dit actieplan is de nauwe samenwerking met de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken. Marieke Schenk en Floortje Fontein, beiden van het rijksbrede Programma Open Overheid, vertellen hoe het plan tot stand is gekomen, en wat zij verwachten van de implementatie ervan.

Marieke Schenk
Beeld: ©Quintin van der Blonk / iBestuur
Marieke Schenk, projectleider Actieplan Open Overheid

Marieke Schenk is projectleider Actieplan Open Overheid (AOO) en al bijna tien jaar betrokken bij dit onderwerp. Schenk studeerde sociologie, politicologie én informatiemanagement van de publieke sector. Die mix van kennis over houding en gedrag, maatschappelijke vraagstukken en techniek sluit mooi aan op haar rol als projectleider voor het AOO. Daarnaast opereerde zij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) als adviseur over open data en datagedreven werken. Schenk: “Openheid is altijd de rode draad geweest in mijn loopbaan.”

Doordat Schenk ook bij de totstandkoming van eerdere actieplannen betrokken was, kan zij goed de verschillen duiden. “De maatschappelijke inbreng zat er op zich altijd al in. Maar zoveel actiehouders als er nu meedoen, hebben we nog niet eerder meegemaakt. Bijzonder in Nederland is de rol die deze maatschappelijke partners ook spelen in de uitvoering van het plan.”

Lees het hele artikel in de derde editie van e-magazine Over Informatie Gesproken, gemaakt door iBestuur.