De Informatiehuishouding bij ministeries steeds meer op orde

Een open en transparante overheid kan alleen als de informatiehuishouding op orde is. Daarom voeren alle rijksorganisaties elk jaar een zelfevaluatie uit om te kijken of ze vooruitgang boeken, de zogenaamde volwassenheidsmetingen. De metingen van 2023 laten een lichte stijging zien. Net als in 2022 zitten rijksorganisaties gemiddeld op volwassenheidsniveau 2 “herhaalbaar”.

Grafiek

Basis voor een goede informatiehuishouding

Op vier gebieden wordt het volwassenheidsniveau gemeten: professionals, volume en aard van informatie, systemen en sturing en naleving. Deze vier gebieden vormen samen de basis van een goede informatiehuishouding. Er zijn in totaal vier volwassenheidsniveaus die behaald kunnen worden (1. Ad hoc, 2. Herhaalbaar, 3. Gedefinieerd, 4. Gemanaged)

Daarnaast wordt ook de volwassenheid van de informatiehuishouding in algemene zin gemonitord.  De ambitie is dat de volwassenheid op deze vier thema’s én op de overkoepelende doelstellingen van alle rijksorganisaties in 2026 op niveau 3 à 4 uitkomt.

Meer capaciteit en verbeterde DMS

De stijging is te verklaren omdat er gemiddeld  meer capaciteit beschikbaar is voor informatiehuishouding. Ook zijn documentmanagement systemen (DMS) verbeterd. En hebben hebben rijksorganisaties steeds beter inzicht in de (staat van hun) informatiehuishouding. Het belang van een goede informatiehuishouding wordt ook nadrukkelijker uitgedragen door de politieke en ambtelijke leiding.

Bekijk volwassenheidsmetingen op RijksICT dashboard

Op het RijksICT dashboard vind je de gezamenlijke score van de volwassenheidsmetingen van de rijksorganisaties en de stand van zaken van de vier informatiehuishouding focusgebieden.

Binnenkort publiceren we ook de 2-metingen van alle afzonderlijke rijksorganisaties.