Tweede update Actieplan Open Overheid 2023 - 2027

In het Actieplan Open Overheid staan 17 actiepunten geformuleerd die bijdragen aan een opener overheid. Ieder kwartaal geven de verschillende actiehouders een update over hun actiepunt. De tweede update staat nu op de website.

Het Open Source Program Office (OSPO) is één van de actiepunten uit dit vijfde actieplan. Open source software is essentieel geworden in de ICT-infrastructuur van de Nederlandse overheid vanwege verschillende voordelen. Het openbaar maken van de broncode zorgt voor transparantie, vertrouwen en samenwerking met ketenpartners, medeoverheden en burgers. Het vergroot ook de veiligheid, efficiëntie en innovatie.

Het ministerie van BZK heeft al stappen gezet door broncodes vrij te geven via een ‘BZK Github’, zoals die van de DigiD-app. Ook de Europese digitale identiteit (eID) wordt open source ontwikkeld. Om open source werken te bevorderen en te ondersteunen, wordt binnen BZK een Open Source programmabureau opgericht, een Open Source Program Office (OSPO).

Open Source Donderdag in het Nationaal Archief

Tijdens de Open Donderdag op 22 januari kun je meer horen over het Open Source Program Office. Dan neemt  van kwartiermaker OPSO Boris van Hoytema je mee in de wereld van open source en het OSPO. 

Meer informatie over Open Source Donderdag