Like, comment en share: Beleidsadvies archivering sociale media

Het project Sociale Media Archivering van het Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Huishouding (RDDI) heeft een beleidsadvies opgesteld dat de Rijksoverheid gaat helpen om tot een goed beleid te komen. Een van de adviezen: gebruik alleen corporate accounts.

open overheid

X en Instagram

In een pilot zijn de socialemedia-activiteiten van bewindspersonen in 2022 veiliggesteld. Er zijn ruim 22.000 online interacties van bewindspersonen vastgelegd. Samen goed voor bijna 500 GB. Bewindspersonen gebruiken sociale media op verschillende manieren, blijkt uit de pilot. Veel van hen zijn actief op Instagram, waarschijnlijk vanwege het visuele karakter van het platform waarmee ze ook een persoonlijkere kant van hun leiderschap kunnen laten zien. Het meest gebruikte platform is X (Twitter): ruim 80% van de bewindspersonen tweet. Hun berichten bereiken daar een breed publiek en dienen als bron van realtime nieuws en aankondigingen.

Nog niet alles belandt in het archief

Maar niet alle sociale media-uitingen van de politieke leiders belanden in het archief. Dit komt deels omdat sommige bewindspersonen persoonlijke of hybride accounts gebruiken waar berichten verwijderd kunnen worden – die dus niet worden gearchiveerd. Hiervoor is nog geen Rijksbeleid vastgesteld. Daarom is het advies: gebruik geen privé-accounts. Daarnaast spelen technologische uitdagingen en de veranderlijkheid van de platformen een belangrijke rol.

Dat vraagt om aanpassingen in de manier waarop we informatie bewaren. Maar met doelgerichte inspanningen, innovatieve benaderingen en goed beleid is het mogelijk om een waardevolle digitale erfenis te behouden voor toekomstige generaties.

Beleidsadvies

Het project Sociale Media Archivering heeft een whitepaper opgeleverd dat de Rijksoverheid gaat helpen om tot een goed beleid te komen. De belangrijkste adviezen:

  • Duidelijke richtlijnen en beleid voor het gebruiken van corporate accounts - zodat berichten worden gearchiveerd en bewaard volgens de overheidsrichtlijnen.
  • Training en bewustwording bij gebruikers – over correct gebruik van sociale media en de specifieke archiveringsrichtlijnen die van toepassing zijn.
  • Waarderen en selecteren met selectielijsten – zodat overheidsorganisaties overheidsinformatie goed kunnen waarderen en selecteren.
  • Investeren in specifieke archiveringssoftware en benodigde infrastructuur – om de archivering van sociale media-activiteiten te ondersteunen.

Behoud van digitale geschiedenis

Door socialemediaplatforms te documenteren, krijgen we niet alleen een dieper inzicht in de individuele stijlen van politieke leiders, maar ook in de manier waarop sociale media het politieke discours en de interactie met het publiek vormgeven. En dat is waardevol voor het behoud van de digitale geschiedenis in een steeds veranderende digitale wereld.