Sociale media archiveren

Sociale media, zoals Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube, worden steeds vaker gebruikt. Ook bewindspersonen en overheidsorganisaties gebruiken deze media om te communiceren met collega's, professionals en burgers. Op dit moment zijn er geen gestandaardiseerde werkwijzen en technische oplossingen voor het archiveren van sociale media. Er is ook geen rijksbreed beleid voor het archiveren van overheidsberichten op sociale media.

Beperkingen en vraagstukken 

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft in 2016 geconstateerd dat overheidsorganisaties zich niet goed raad weten met overheidsinformatie op sociale media. Er wordt nog te vaak van uitgegaan dat deze overheidsinformatie niet onder de werking van de Archiefwet vallen, of in ieder geval dat archivering niet mogelijk is. 

Sociale media worden, anders dan e-mail, niet vanuit de werkgever voorzien of geïnitieerd. Het account en de content zijn daarom gekoppeld aan een persoon. Een probleem dat daarmee samenhangt is de vermenging van content die bij dit type account plaatsvindt: zakelijke, partijpolitieke en privé content lopen mogelijk door elkaar.  

Overheidsinformatie op sociale media moet gearchiveerd worden. Er wordt nog verder onderzocht welke regels precies van toepassing zijn en aan welke voorwaarden zou moeten worden voldaan. Zo onderzoeken privacyspecialisten wat door de AVG is toegestaan en welke eisen daarbij gelden.

Instrumenten en diensten over archiveren sociale media

Om ambtenaren en professionals zo goed mogelijk te helpen met het archiveren van sociale media vind je verschillende tools onder ‘Instrumenten en diensten’. Op dit moment zijn de volgende instrumenten beschikbaar: 

  • Whitepaper Social media archivering onderzoekt strategieën voor het archiveren van overheidsinformatie op sociale media, inclusief verschillende scenario's en oplossingen, met en zonder de implementatie van (centrale) archiveringsvoorzieningen.

  • Wat valt er wel en niet onder sociale media? En hoe verhoudt openbaarheid zich tot deze media? Lees hier de antwoorden op deze vragen: 10 vragen en antwoorden over Sociale Media Archivering.

  • Het project Sociale Media Archivering helpt sociale media duurzaam toegankelijk te maken bij rijksorganisaties. Het project kent een aantal fasen. De eerste fase is afgerond en het juridisch advies over het veiligstellen en archiveren van sociale media-content door Rijksorganisaties is hier te lezen: Juridisch advies Sociale Media Archivering

  • Het Verslag Verkenning sociale media bij het Rijk biedt aanknopingspunten voor het ontwikkelen van rijksbreed beleid en voor het signaleren van potentiële verbeteringen. Ook helpt het verslag om diverse invalshoeken, behoeften en eisen rondom sociale media bij het Rijk inzichtelijk te krijgen.

Hulp nodig?

Heb je vragen of opmerkingen over archivering van sociale media of instrumenten en diensten op deze pagina?  Neem contact met ons op.