2 jaar Woo: hulpmiddelen op een rij

Vandaag is het twee jaar geleden dat de Wet open overheid (Woo) in werking is getreden. Onder de Woo moet o.a. meer informatie openbaar gemaakt worden en overheidsorganisaties moeten hun (digitale) informatiehuishouding op orde hebben. Dat betekent voor veel rijksmedewerkers een andere manier van werken. Om daarbij te ondersteunen zijn het afgelopen jaar verschillende hulpmiddelen gemaakt. We zetten ze op een rij.

Beeld werken aan een Open Overheid

Handleiding dilemmagesprek - Als openbaarheid schuurt

Hoe ga je om met dilemma's in je werk? En hoe begeleid je collega's met dilemma's? Met de Handleiding dilemmagesprek onderzoek je onder begeleiding van een gespreksleider dilemma’s op de werkvloer en krijg je handvatten aangereikt.

Download de Handleiding dilemmagesprek

DUTO-raamwerk

Overheidsinformatie moet duurzaam toegankelijk (DUTO) zijn. Het DUTO-raamwerk is een praktisch hulpmiddel om nog beter de passende maatregelen te bepalen waarmee je overheidsinformatie duurzaam toegankelijk kunt maken. En zo archiveren by design in de praktijk te brengen.

Bekijk het DUTO-raamwerk

Werkdefinities en hulpmiddelen informatiecategorieën

In de Wet open overheid (Woo) staan 17 informatiecategorieën die bestuursorganen op termijn actief openbaar moeten gaan maken. Van wetten en onderzoeksrapporten tot beschikkingen en klachtoordelen. Het afgelopen jaar zijn de werkdefinities van de meeste informatiecategorieën vastgesteld. Waar nodig zijn hulpmiddelen ontwikkeld.

Bekijk de werkdefinities en hulpmiddelen 

Toolkit IHH

Met jouw team werken aan informatiehuishouding? RDDI ontwikkelde samen met gedragsbureau Duwtje een toolkit voor je. Deze toolkit helpt jou en je team om in 3 sessies je informatiehuishouding te versterken. De toolkit bestaat uit 3 werkbladen. Deze doorloop je samen met je team in 3 sessies van ongeveer een uur.

Download de toolkit 

Leerhuis Informatiehuishouding

Bij het Leerhuis Informatiehuishouding kun je verschillende cursussen volgen op gebied van openbaarmaking en informatiehuishouding.

Bekijk het cursusaanbod

IHH-Dashboards

Rijksorganisaties hebben meer dialoog en een actievere sturing nodig om hun informatiehuishouding (IHH) te verbeteren en de doelen van het generieke actieplan Open op Orde te bereiken. Het project Departementale IHH-Dashboards was in het leven geroepen om dergelijke dialoog en sturing te faciliteren.

Voor gerichte verbetering is meer overzicht en inzicht nodig over het functioneren van de informatiehuishouding. Een departementaal dashboard toont deze informatie. 

Lees meer over de IHH-Dashboards

Bevordering Overbrenging Digitale Overheidsinformatie (BODO)

De Archiefwet bepaalt dat organisaties binnen de Rijksoverheid na 20 jaar hun archieven overbrengen naar het Nationaal Archief. Digitale archieven vallen daar ook onder.

De komende jaren zullen de eerste Rijksorganisaties daarmee starten. Met de nieuwe Archiefwet wordt de overbrengingstermijn teruggebracht van 20 naar 10 jaar. Om deze termijn te kunnen halen is het van belang dat duidelijk is wat overgebracht moet worden. De eerste stappen hierin zijn het creëren van Overzicht en Inzicht en het identificeren van verschillende versies. De producten die het project BODO heeft opgeleverd, helpen je hierbij.  

Meer informatie over BODO

Video Woo-index

Een open en transparante overheid is belangrijk voor iedereen en het aan de overheid zelf om beter te functioneren. Daarom wordt zo veel mogelijk informatie actief openbaar gemaakt. Dit is vastgelegd in de Wet Open Overheid. Daarin staat wie verplicht zijn om bepaalde informatie actief openbaar te maken.

Maar wat houdt dat eigenlijk in? Actief openbaar maken? En wat moeten jullie daarvoor doen? We leggen het uit in deze video.

*Muziek speelt op de achtergrond*

Host: Een open en transparante overheid is belangrijk voor iedereen en het aan de overheid zelf om beter te functioneren. Daarom wordt zo veel mogelijk informatie actief openbaar gemaakt. Dit is vastgelegd in de Wet Open Overheid. Daarin staat wie verplicht zijn om bepaalde informatie actief openbaar te maken.

Maar wat houdt dat eigenlijk in? Actief openbaar maken? En wat moeten jullie daarvoor doen?

Actief openbaar maken betekent dat je ongevraagd bepaalde informatie voor iedereen toegankelijk en vindbaar maakt. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de informatie op je website te publiceren. Dit geldt minimaal voor een bepaalde informatie, onderverdeeld in zeventien informatie categorieën. Maar het mag natuurlijk meer. Bijvoorbeeld omdat daar veel vraag naar is. We noemen dat open, tenzij.

Beeldtekst: Goed vindbaar.

Host: De wetgever vind het ook belangrijk dat informatie goed vindbaar is, zodat iemand niet door verschillende websites hoeft te zoeken naar bepaalde overheidsinformatie. Daarom is er nu de Woo-index.

Beeldtekst: Wat is de Woo-index?

Host: Om de documenten van jouw organisatie ook hier vindbaar te maken. Moeten de links naar de internet locaties opgevoerd worden. Kan iedereen dat doen? Nee. Om mis informatie te voorkomen kan alleen een redacteur die toegang heeft tot de WAO index links toevoegen.

Beeldtekst: Eisen.

Host: Het moet voor de Woo-index mogelijk zijn om de documenten in te lezen. De website waarop gepubliceerd wordt, moet daarom aan een aantal technische eisen voldoen. Check daarvoor open streepje over twee punten, nl slash WO strepen index en kijk samen met je leveranciers wat hiervoor nodig is.

Beeldtekst: Samenvatting. Even samengevat. Check of je website voldoet aan de publicatie standaarden. Zorg dat je een redacteur voor de WO index hebt aangewezen, publiceerde documenten en voeg de links toe aan de WAO index.

Beeldtekst: Begin vandaag. Host: Je kan dus vandaag al aan de slag gaan met het openbaar maken van informatie via de Woo-index. Daarmee geef je iedereen op één plek toegang tot de door jou openbaar gemaakte informatie.

Meer weten? Ga naar www.open-overheid.nl/woo-index.

*Muziek eindigt*

Beeldtekst: Werken aan een Open Overheid.