Bevordering Overbrenging Digitale Overheidsinformatie (BODO)

Een open en transparante overheid begint met het op orde hebben van de informatiehuishouding. Dit is veelomvattend en houdt onder andere in dat digitale archieven op orde zijn zodat deze volgens de nieuwe Archiefwet na tien jaar overgebracht worden naar het Nationaal Archief.

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) heeft daarom het project Bevordering Overbrenging Digitale Overheidsinformatie (BODO) uitgevoerd en onlangs afgerond. Dit project heeft  kennis en ervaring vergaard met het op orde brengen van digitale archieven ten behoeve van overbrenging van overheidsinformatie. Ze hebben twee pilots uitgevoerd waarin nieuwe functionaliteiten getest werden die helpen de informatiehuishouding op orde te brengen. Het project is in juni 2023 afgerond. 

Van papier naar digitale archieven

De oude Archiefwet bepaalt dat organisaties binnen de Rijksoverheid na 20 jaar hun archieven overbrengen naar het Nationaal Archief. Lange tijd heeft dit uitsluitend betrekking gehad op de overbrenging van papieren archieven. Met de opkomst van digitale media sinds het eind van de vorige eeuw heeft dit ook betrekking gekregen op digitale archieven. De afgelopen jaren hebben, op beperkte schaal en min of meer op experimentele basis, de eerste overbrengingen van digitale archieven plaatsgevonden.

De komende jaren zullen de eerste Rijksorganisaties de digitale archieven verplicht gaan overbrengen. Met de nieuwe Archiefwet wordt de overbrengingstermijn teruggebracht van 20 naar 10 jaar.

Kortom: er is urgentie om met overbrenging van digitale archieven aan de slag te gaan. Om de overbrengingstermijn te kunnen halen is het van belang dat duidelijk is wat overgebracht moet worden. De eerste stappen hierin zijn het creëren van Overzicht en Inzicht en het identificeren van verschillende versies. De producten die het project BODO heeft opgeleverd, helpen je hierbij.  

Na de pilots een frisse start

Met de afronding van de pilots, de oplevering van de factsheet en handreiking Zoek en Vind is project BODO beëindigd in 2023. De resultaten van de pilots worden door Doc-Direkt meegenomen in de doorontwikkeling van Zoek en Vind. De vergaarde kennis over het op orde brengen van archieven is ondergebracht bij het Nationaal Archief die werken aan een kennisproduct over Digitaal Overbrengen.  

Instrumenten en diensten

Meer weten?

Benieuwd naar de pilots van dit project? Op deze pagina vind je een animatie die uitlegt wat de pilots precies inhielden.