Handreiking Zoek en Vind

De handreiking Zoek en Vind vormt samen met de reeds verschenen factsheet Zoek en Vind de kennisbron over de toepassing Zoek en Vind, rijksbreed aangeboden door Doc-Direkt. Zoek en Vind maakt het mogelijk om grote hoeveelheden data te doorzoeken en draagt hierdoor bij aan het sneller en makkelijker vinden van de juiste informatie.