Factsheet Zoek en Vind

De Rijksoverheid verwerkt veel digitale informatie. Steeds vaker wordt overheidsinformatie opgevraagd, bijvoorbeeld voor Woo-verzoeken, de beantwoording van Kamervragen of een Parlementaire Enquête. Hierbij is het van belang dat de informatie die geleverd wordt juist en compleet is. Het probleem is dat deze benodigde informatie vaak verspreid staat over verschillende documentmanagementsystemen (DMS), netwerkschijven of e-mailboxen, waardoor het veel tijd kost om alles te verzamelen. Om deze informatie makkelijk én snel terug te vinden, biedt Doc-Direkt de functie Zoek en Vind aan.

Deze factsheet, die RDDI samen met alle betrokken organisaties zoals Doc-Direkt en het Nationaal Archief heeft opgesteld, geeft een kort overzicht van de toepassingen van Zoek en Vind.  De Handreiking Zoek en Vind gaat in op de manier waarop rijksorganisaties dit instrument in de praktijk kunnen inzetten.