Korte werkdefinities Onderzoeksrapporten en Convenanten vastgesteld

Op 21mei hebben de stuurgroepadviseurs Implementatie Actieve Openbaarmaking (voorheen: PLOOI) de definities in het kort vastgesteld voor de informatiecategorieën 2j. Onderzoeksrapporten en 2f. Convenanten. De werkdefinities van deze twee categorieën zijn al eerder vastgesteld. De verkorte werkdefinities bevatten ook aanvullende praktische informatie die helpt bij het openbaar maken van deze categorieën. 

Beeld werken aan een Open Overheid

Begin dit jaar is de werkdefinitie van de informatiecategorie Onderzoeksrapporten vastgesteld in de stuurgroep PLOOI. En eind vorig jaar die van de informatiecategorie 2f. Convenanten. Over de afbakening van deze twee categorieën leven veel vragen. Om organisaties hierbij te helpen hebben de werkdefinities van deze categorieën de vorm van een beslishulp. Daarin staat, naast de definitie, ook extra toelichting en voorbeelden van documenten die wel en niet vallen onder de verplichte actieve openbaarmaking van Onderzoeksrapporten en Convenanten.

De nieuwe verkorte werkdefinities bevatten, naast de eerder vastgestelde definities, ook praktische informatie zoals openbaarmakingstermijn, gerelateerde wet- en regelgeving en de precieze documenten die vallen onder de verplichte openbaarmaking. De verkorte werkdefinities zijn vooral handig voor projectleiders/implementatiemanagers actieve openbaarmaking bij bestuursorganen. De eerder vastgestelde beslishulpen zijn vooral bedoeld voor medewerkers die van individuele documenten moeten bepalen of deze actief openbaar gemaakt moeten worden of niet.

Bekijk de verkorte werkdefinitie van 2j. Onderzoeksrapporten

Bekijk de verkorte werkdefinities van 2f. Convenanten