Handreiking dilemma's openbaarmaking

Omdat het werken in de openbaarheid vragen kan oproepen is de handreiking dilemma’s bij openbaarmaking opgesteld. Hoe kom je samen met je collega's tot een goede keuze als het lastig is? De handreiking helpt om dit gesprek te voeren.