Eindrapport Pilot Zoeken en Opruimen

RDDI heeft het project Bevordering Overbrenging Digitale Overheidsinformatie (BODO). Dit project richte zich op het opdoen van concrete kennis en ervaring met de randvoorwaarden waaraan Rijksorganisaties moesten voldoen in het overbrengingsproces van digitale archieven naar het Nationaal Archief (NA).

Binnen het project BODO liepen twee pilots in samenwerking met Doc-Direkt. Bij het departement van Financiën (Fin) was er een pilot gericht op het zoeken en opruimen van dubbele documenten. Bij het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) was de pilot gericht op het creëren van overzicht en inzicht over bestaande informatie- en archiefbronnen. Dit document dient als rapportage van de uitvoering van de tweede pilot bij SZW.