Definitie Woo-informatiecategorie Subsidieverplichtingen anders dan met beschikking

De werkdefinitie geeft aan wat organisaties ten minste openbaar moeten maken onder de categorie ‘Subsidieverplichtingen anders dan met beschikking’ (artikel 3.3, tweede lid, onderdeel h Woo).

Let op: deze categorie komt enkel alleen voor bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Andere bestuursorganen verstrekken subsidies met een beschikking, en maken deze openbaar onder de categorie Beschikkingen (2k).