Verplichte actieve openbaarmaking: informatiecategorieën

De Wet open overheid (Woo) die op 1 mei 2022 in werking is getreden, verplicht overheidsorganisaties zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken, “indien dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is” (art. 3.1 Woo). Het actief openbaar maken van 17 specifieke informatiecategorieën wordt op termijn verplicht (art. 3.3 Woo). Deze verplichting wordt de komende jaren gefaseerd, per categorie, ingevoerd. Het is nog niet bekend wanneer welke categorie openbaar moet worden. Dit wordt voor elke categorie vastgesteld door middel van een Koninklijk Besluit.

Op deze pagina staan veelgestelde vragen over de uitwerking van de werkdefinities van de 17 informatiecategorieën.  Veelgestelde vragen over openbaarmaking via de Woo-index zijn te vinden op de website van Logius/KOOP, de organisatie die de Woo-index ontwikkelt en beheert.

De veelgestelde vragen worden regelmatig bijgewerkt, houd deze pagina daarom dus in de gaten.

Verplichtstelling actieve openbaarmaking

Voorbereiding en implementatie

Vindbaarheid en toegankelijkheid

Vragen over specifieke informatiecategorieën