Actief openbaar maken

De Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsorganisaties bepaalde informatie actief openbaar te maken. In totaal gaat het om 17 informatiecategorieën, zoals wetten, beschikkingen en onderzoeksrapporten (artikel 3.3 Woo). Naast de informatiecategorieën worden ook beslisnota’s openbaar gemaakt én hebben overheidsorganisaties op dit moment al een inspanningsverplichting om zoveel mogelijk informatie actief openbaar te maken (artikel 3.1 Woo).

Actieve openbaarmaking brengt technische en organisatorische veranderingen met zich mee. Werkprocessen en systemen moeten aangepast worden. Ook is het belangrijk dat medewerkers weten wat hen te doen staat

Maar transparanter werken en méér openbaar maken is vooral een cultuurverandering. Leidinggevenden en bestuurders die zelf het goede voorbeeld geven en medewerkers ondersteunen zijn daarvoor belangrijk. Openbaar maken kan dilemma’s met zich meebrengen: geeft dit document niet een verkeerde indruk? Valt deze passage wel of niet onder een uitzonderingsgrond? Hulp bij zulke dilemma’s is essentieel om angst voor openbaarmaking weg te nemen en transparantie te zien als een kans voor verbetering.

Over actief openbaar maken

Instrumenten en diensten

Agenda

Inloopspreekuur: Ervaring opdoen met actieve openbaarmaking

Heb je vragen over de werkdefinities van de informatiecategorieën of over het openbaar maken via de Woo-index? Via digitale inloopspreekuren kun je deze gaan stellen. De inloopspreekuren vinden maandelijks plaats en zijn bedoeld voor alle organisaties die onder de Wet open overheid vallen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal via Teams

Inloopspreekuur: Ervaring opdoen met actieve openbaarmaking

Heb je vragen over de werkdefinities van de informatiecategorieën of over het openbaar maken via de Woo-index? Via digitale inloopspreekuren kun je deze gaan stellen. De inloopspreekuren vinden maandelijks plaats en zijn bedoeld voor alle organisaties die onder de Wet open overheid vallen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal via Teams

Inloopspreekuur: Ervaring opdoen met actieve openbaarmaking

Heb je vragen over de werkdefinities van de informatiecategorieën of over het openbaar maken via de Woo-index? Via digitale inloopspreekuren kun je deze gaan stellen. De inloopspreekuren vinden maandelijks plaats en zijn bedoeld voor alle organisaties die onder de Wet open overheid vallen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Digitaal via Teams

Nieuws

Abonneren op nieuws van deze organisatie Meer nieuws