Lijst verkorte namen Woo-informatiecategorieën

Op 17 juli stelde de Stuurgroep PLOOI deze lijst met verkorte namen voor alle 17 informatiecategorieën uit de Wet open overheid (Woo) vast. Het gaat om de informatiecategorieën die bestuursorganen op termijn actief openbaar moeten maken.