Actieplan Open Overheid 2016-2017

In het Actieplan Open Overheid (2016-2017) staan de ambities en concrete acties van het kabinet en haar partners beschreven als het gaat om het invullen van een open overheid. Dit betekent het streven naar een transparante overheid, welke zoveel mogelijk informatie en data aan de samenleving beschikbaar stelt; een overheid die samenwerkt met tal van maatschappelijk betrokken partijen en deze faciliteert; en een toegankelijke overheid, die openstaat voor iedereen.