Actieplan Open Overheid 2020-2022

“Open organisaties voor een open democratie” staat centraal in dit vierde Actieplan Open Overheid 2020-2022 van het ministerie van BZK. Democratie is namelijk niet vanzelfsprekend. We moeten eraan blijven werken. Openheid is een van de manieren waarmee we dat doen. En we bereiken een open democratie alleen als er openheid is binnen overheidsorganisaties én naar buiten toe. BZK werkt samen met overheden en partijen binnen en buiten de overheid aan de 13 actiepunten van het actieplan. Deze 13 acties verdeelden we over 7 thema’s.